Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009

Τα θεωρήματα που μας οδήγησαν το 1997 στον τέταρτο ορισμό των κωνικών τομών

Ο τέταρος ορισμός των κωνικών τομών. The 4th definition of the conic sections.

Για να διαβάσετε τα νέα θεωρήματα και τους ορισμούς: http://www.hms.gr/apothema/?s=sa&i=4809